Aktualności

31
maj

Śruby TPA z przekierowaniem

Śruby TPA z przekierowaniem można stosować gdy istnieje potrzeba skorygowania kąta kanału śruby w stosunku do płaszczyzny okluzyjnej dla osiągnięcia poprawy funkcjonalności i estetyki odbudowy.

TPA poglądowo

Śrub należy stosować wraz ze specjalnym śrubokrętem typu Torx, pozwalającym na przykręcanie pod dowolnym kątem do 25°.

TPA śrubokręt

Wszystkie śruby TPA mają łoże identyczne z oryginalnymi śrubami systemów implantologicznych i są kompatybilne z oryginalnymi śrubami. W pracach CAD/CAM można korzystać z bibliotek producentów oryginalnych śrub. Dodatkowe biblioteki nie są potrzebne.

śruba

Śruby TPA są pokryte powłoką tlenku azotu (TiN) w celu zminimalizowania ryzyka utraty śruby czy jej pęknięcia na skutek zmęczenia materiału, a także zapobiegania dystorsji skoku i kąta gwintu. Należy pamiętać, że stosowanie śrub z przekierowaniem wiąże się z wytwarzaniem dodatkowych sił obciążających śrubę pod kątem. Co więcej powłoka tlenku azotu jest w pełni biokompatybilna i redukuje adhezję bakteryjną.

Zestawienie dostępnych śrub z przekierowaniem